Gwarancja na nadruki i oklejanie

Warunki ogólne udzielenia gwarancji na oklejane pojazdy i oklejanie witryn przez PW MARKEN sc Mariusz Nowak, Rafał Nowak zwanej dalej Wykonawcą.

Wykonawca udziela Gwarancji na oklejone pojazdy lub witryny na następujących warunkach:

1.
Okres Gwarancji zależy od folii wykorzystanej do aplikacji na auto lub witrynę. Okresy gwarancji udzielane przez Wykonawcę nawiązują do terminów gwarancji udzielanych przez producentów folii i wynoszą:

A. 6 miesięcy w przypadku wykonania reklamy z folii monomerycznej typu OWV na szybach samochodu lub na witrynie sklepu,
B. 12 miesięcy w przypadku wykonania reklamy z folii monomerycznej jednolitej na powierzchniach płaskich samochodu lub witrynie sklepu,
C. 12 miesięcy w przypadku wykonania reklamy z folii polimerowej, zadrukowanej na powierzchniach płaskich,
D. 18 miesięcy w przypadku wykonania reklamy z folii polimerowej kolorowej serii MAc 9800 Pro na powierzchniach płaskich i lekko zakrzywionych.

Należy zwrócić uwagę, że większość producentów folii podaje w folderach reklamowych średni okres użytkowania danej folii np. dla klimatu Europy Środkowej i nie jest to równoznaczne z okresem gwarancji. Trwałość folii zależy od nasłonecznia, stopnia zadruku itp. Najkrócej wytrzymuje folia całkowicie zadrukowana np. na czerwono lub niebiesko od strony południowej.

2.
Gwarancja obejmuje naprawienie uszkodzonych fragmentów folii lub wymianę całego elementu w wypadku:
A. samoistnie odklejenia się folii spowodowane wadami folii,
B. samoistnie odklejenia się folii spowodowane przez niewłaściwą aplikację,
C. utracenia przynajmniej 25% pierwotnych kolorów wydruku w wyniku działania promieniowania UV.

3.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia lub odkształcenia folii powstałe w wyniku uszkodzenia powłoki lakierniczej, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwego malowania uszkodzonych elementów karoserii; przeprowadzonej konserwacji karoserii (polerowanie) w okresie od 14 do 1 dzień przed oklejeniem, oklejenia elementu który podany był malowaniu farbami samochodowymi w okresie od 14 do 1 dzień przed oklejeniem pojazdu.
Gwarancja nie obejmuje również niewłaściwego przygotowania samochodu, witryny do oklejania. Samochód lub witryna powinna być przygotowana do oklejania przez Klienta. Powierzchnia przed aplikacją folii powinna być umyta i odtłuszczona.

4.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek kolizji, wypadku, stłuczki, korozji, działania osób trzecich, działania warunków atmosferycznych (np.gradobicie) lub niewłaściwej konserwacji pojazdu

5.
Gwarancja ulega automatycznemu utraceniu w wypadku gdyby pojazd w okresie 14 dni przed oklejeniem był malowany, naprawiany blacharsko, polerowany, woskowany lub nabłyszczany.

6.
W wypadku zauważenia uszkodzenia folii, należy niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o zaistniałej sytuacji i w terminie do 7 dni roboczych przesłać dokumentację fotograficzną uszkodzonego miejsca.
Jeżeli uszkodzenie folii nastąpiło z winy Wykonawcy zostanie ona naprawiona w ciągu 14 dni w siedzibie Wykonawcy.

7.
Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków właściwej konserwacji pojazdu(ów) z naniesioną grafiką, by zachować prawo do napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym podanym w pkt 1.
– Wykonawca zaleca mycie ręczne karoserii z zastosowaniem lekkich środków pielęgnacji nadwozia (np. szampony samochodowe).
– W przypadku mycia pojazdu lub witryny z zaaplikowaną grafiką wodą pod wysokim ciśnieniem, niedozwolone jest skierowanie strumienia wody bezpośrednio na krawędzie folii, co może
spowodować uszkodzenie mechaniczne folii.
– Nie wolno czyścić folii (grafiki) na aucie silnymi środkami chemicznymi, np. denaturatem, benzyną ekstrakcyjną itd., gdyż może to spowodować nieodwracalne i trwałe uszkodzenia folii zaaplikowanej na pojazd.

Możliwość komentowania została wyłączona.