Oprawa prac dyplomowych-termobindowanie

Termobindowanie

Drukujemy prace dyplomowe, licencjackie i magisterskie.Prace oprawiamy w oprawy twarde szynowe lub miękkie – termobindowanie.Koszt druku:Praca czarnobiała – 25 groszy/stronaPraca mieszana – 45 groszy/stronaPraca kolorowa (zdjęcia) – 60 groszy/stronaOprawa pracy – 12 zł